fredag 17 april 2015

Mobilen - klassrummets senaste keps

Så...
Än en gång skall mobilen utredas och funderas runt kring eftersom det indikerats att den är ett problem i klassrum. Är mobilen ett problem? Yup. Orsakar den irritation? Yes. Vore det skönt om den inte fanns i klassrummet? Absolut ibland...

men...

Att tvingas samla in, hålla reda på, strula med, diskutera om och jaga efter mobiltelefoner vore ett direkt kontraproduktivt inslag som skulle ta tid, begränsa interaktionen och dessutom vara ett slag som jag inte skulle klara av att vinna mot en klass målmedvetna tonåringar och jag skulle plötsligt vara i ett läge av mot. I mitt klassrum är det inte jag mot eleverna....mitt klassrum är det dock....mitt säger jag...

Möjligtvis är vi ibland för och ibland mot saker men så lite mot varandra som möjligt. En del fullkomliga virrpannor får för sig att det finns ett mot-förhållande mellan lärare och elev men det är i så fall ett fullständigt misslyckande från båda håll - och ja jag menade det. Det misslyckade förhållandet beror sällan endast på eleven eller läraren men jag anar att jag går ifrån ämnet nu...jag återkommer till det en annan gång...


Så åter till det här med mobilen - stör den? Ja, men oftast den som använder den - två polare som leker med snapchat eller valfri chattfunktion får snabbt problem med att hålla sig ajour med det som händer i klassrummet. Deras många gånger rätt tomma stirrande är inte inspirerande som lärare heller och det är svårt att inte se det som brist på intresse eller oförmåga att följa undervisningen. Mer sällan stör den andra och skall jag vara ärlig är det nog min telefon som låter mest i klassrummet.

Haken är att lösningen inte är att förbjuda, samla in, beslagta, expropriera, konfiskera eller på annat sätt hålla på att strula med den. Det tar tid och är svårt. Hade jag varit elev hade jag stoppat mobilen innanför kläderna och vänligt bett läraren ta den.....

instant Youtube-succé...

Normalt när jag förklarat för en elev hur jag upplever det när jag undervisar och denne sitter och textar så brukar det mycket sällan ske igen. I grund och botten vill inte eleven att jag skall uppfatta det den gör som vare sig oförskämt eller dåligt så när jag talar om hur det känns så slutar denne...oftast...

På samma sätt behöver jag ibland förklara att man behöver kunna jobba koncentrerat i sjok exempelvis när man läser och skriver. Under en sådan period är det bra att inte låta sig bli distraherad av att byta låt, svara på meddelanden eller annan kommunikation. Det är en träningssak och något som går att lära ut.

Det vore kanske också bra om man tilläts koppla visst beteende till svårigheter att nå resultat. En elev som sitter lektioner igenom och leker med något får förmodligen svårt att fullgöra sina uppgifter. Om detta sker för ofta blir resultaten sämre. Idag är det knappt tillåtet att skriva eller lämna över dylik information vid exempelvis utvecklingssamtal eftersom det inte nödvändigtvis handlar om lärandet utan beteenden... Jo det finns en del direktiv om beteende som mest innebär att hur någon beter sig är ointressant för deras möjlighet att få ett betyg... Det är en intressant tanke någon gärna får förklara för mig vid något tillfälle....gärna i rätt enkla termer eftersom jag levr i villfarelsen att man måste öva på saker för att bli bättre på dem....nu lämnade jag nästan ämnet igen.....

Låt mig så sammanfatta och dessutom fnysa lite åt det där Metta Fjelkner dillade om efter att ha utrett åt General Bussig...flåt Björklund menar jag:

Vi behöver inte mer förbud eller restriktioner på telefoner och att göra gammelkeps av mobilen och tvinga lärare att springa runt i klassrummet efter dem är omodernt, ociviliserat och ovärdigt. Vi bör kunna komma överens, bör kunna ta ansvar och bör kunna finna former som låter elever och lärare ha sina mobiltelefoner och ända kunna lösa sina respektive uppgifter.

Om vissa elever däremot har problem med denna gränssättning/detta ansvarstagande kanske man kan få föreslå att man som pedagog får lov att påtala att exempelvis "elev X har svårt med matematik eftersom elev X inte räknar matte utan hellre talar med elev Y via whatever".

Det är fånigt att göra ett modernt redskap till ett problem när man inte på något systematiskt sätt försökt att utveckla ett fungerande förhållande till det. Det är dessutom rätt galet...de kommer inte att försvinna - det går inte att vinna och det kommer att bli rackarns massa negativa vibbar av den sortens fundringar...

Så utred på - gör gärna det

Själv tror jag att jag fortsätter med att snacka med mina grasshoppers.... de flesta fixar det alldeles så jäkla bra det bara går

M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar