torsdag 14 juli 2011

Om en bild

tarok

Det är lustigt när man målar, eller i alla fall när jag målar, hur teman återkommer gång på gång. Just den här duken har många bottnar och det är förvisso ingen slump att de centrala figurerna är Magikern, De Älskande och Eremiten. Magikern reser sig ur det svarta havet och tar de första stapplande stegen. De älskande formar fundamentet och den trygga klippa som man kan vila på. Till sist framträder Eremiten och hans lykta lyser upp stigen mot evigheten. I tidernas begynnelse skymtar tornet och vid tidens slut brottas universum med evigheten.

Tack till Frieda Harris för inspiration till vissa av figurerna

Bilden “Tarok” Akvarell på Canvas 40*50 cm 2011

Av Magnus Bäcklund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar